Visste du att Hörsalen har varit kyrka?

Visste du att Hörsalen har varit kyrka?

Eller att det var Carl Bergsten som gjorde om den till konserthall? Du kan knappast ha undgått att Hörsalen är under ombyggnad om du har passerat förbi i sommar.

Strax innan semestern hjälpte vi totalentreprenören Samhäll- och Eventfastigheter att skapa ett antal vepor som sattes upp utanför Hörsalen.

Vepor vid byggen brukar mest handla om vilka som arbetar med projektet. Det gör de här också. Men vi såg också möjligheten att berätta lite historia kring Hörsalen samtidigt som vi naturligtvis förklarar om vad som händer nu och framåt. Hur många visste t ex att Norrköpings äldsta kyrka låg här på platsen redan på 1100-talet och hette S:t Johannis? Eller att det var arkitekten Carl Bergsten som ritade om kyrkan till konsertsal efter att kyrkan flyttats till S:t Johannes nuvarande plats? Hörsalen stod klar 1913 tack vare medel från Lars Magnus Trozellis donationsfond och var länge Symfoniorkesterns hemvist. 1994 flyttade SON till Louis de Geer och en arkeologisk utgrävning genomfördes 2012.

Nu förvandlas Hörsalen till en ny konserthall med inredning och utrustning som matchas in med varsam hand. Byggnaden är klassad som byggnadsminne, varför stor hänsyn måste tas till det kulturhistoriska värdet. Interiört ska Hörsalen vara klar i början av 2017 och då kommer arbetet med fasaden att ta vid. Här skapas nya möjligheter för Norrköpings fria kulturliv att nå ut till publiken. Om du har vägarna förbi, varför inte ta några minuter och förkovra dig i stadens historia!


Visste du att Hörsalen har varit kyrka?
Visste du att Hörsalen har varit kyrka?
Visste du att Hörsalen har varit kyrka?