Jobbcirkus – en lekfull utställning

Jobbcirkus är en lekfull utställning om gymnasievalet på Arbetets museum. Anfang har skapat informationsfoldern som skickas ut till skolor, företag samt studie- och yrkesvägledare.

När man går i åttan eller nian är det dags att fundera kring gymnasievalet. Men det är ingen enkel uppgift. Därför har Arbetets museum för andra gången skapat en utställning för elever och skolpersonal som ska inspirera och ge dem stöd inför det svåra valet. Utställningen heter Jobbcirkus och anspelar på att gymnasievalet ibland kan kännas som rena cirkusen. Med glada färger, ett personligt tilltal samt lekfull gestaltning leder utställningen besökaren på en spännande resa mot yrkeslivet.

Industrin har ett stort behov av kompetent arbetskraft. Därför har också industriföretag möjlighet att medverka i utställningen och visa vilka möjligheter och yrken som finns i branschen.

Utställningen kommer att finnas på Arbetets museum från oktober 2016 till maj 2017. Därefter kommer den att turnera runt i landet. Årets utställning är en uppdaterad version av Jobbcirkus som visades under 2013-14 då den också blev en av finalisterna i den nationella tävlingen Årets utställning.