Vi gjorde en bok tillsammans med Bufff

Anhörigboken är en bok som ger stöd och hjälp till vuxna som har en familjemedlem i fängelse.

Anhörigboken är en bok som ger stöd och hjälp till vuxna som har en familjemedlem i fängelse. Bakom boken står Bufff – en organisation som främst jobbar för att hjälpa barn och ungdomar med en familjemedlem i fängelse eller frivård.

Men som omsorgsförälder är det ju också tufft och dessutom svårt att kunna svara på alla frågor som dyker upp. Därför har Bufff med vår hjälp tagit fram Anhörigboken. Boken ger stöd och konkreta råd samt tips på vart man kan vända sig för att få hjälp i olika frågor.

Uppdraget var att göra boken läsvänlig utan att bli för kortfattad. Med ett tungt ämne var det också viktigt att den skulle genomsyras av värme och andas tillförsikt. Innehållet baseras på Bufffs långa erfarenhet av att möta anhöriga och på anhörigas egna berättelser.

Vi har haft ett nära samarbete med Buff som skapat innehållet medan Anfang har stått för projektledning, design, illustrationer samt textredigering. Boken har kunnat tas fram tack vare medel från Arvsfonden.