Grafisk profil för Vallonbygden

Grafisk profil för Vallonbygden

När Vallonbygden kom till oss för att få hjälp ville de modernisera sin grafiska profil och få ett enhetligt utseende i sin kommunikation.

För oss var det viktigt att ta vara på det som var kännetecknande för Vallonbygden. Samtidigt som vi ville förnya det grafiska uttrycket såg vi värdet av att behålla, men modernisera och förenkla den befintliga symbolen.

Ett varumärke är mycket mer än en grafisk profil. Alla som arbetar i en verksamhet fyller varumärket med innehåll. Sättet att arbeta och de kärnvärden man har, bidrar till hur man blir uppfattad i mötet med människor. Den grafiska profilens roll är att se till att alla olika delar hänger ihop i företagets kommunikation med omvärlden.
 

Vi har på olika sätt velat förmedla Vallonbygdens kärnvärden som är Engagemang, Ansvarstagande, Affärsmässighet och Respekt. De återspeglar sig i såväl färgschema och typografi som i bildspråk och tonalitet. Ur symbolen har vi hämtat en triangel som fungerar som dekorelement för att förstärka identiteten. Den finns med i alla sammanhang, både online och i tryck.

 


Grafisk profil för Vallonbygden
Grafisk profil för Vallonbygden