Från Bryggan till Bufff för barnens bästa

Från Bryggan till Bufff för barnens bästa

Anfang har tillsammans med andra samarbetspartners stöttat Bufff med att ta fram en ny profil som inkluderar bland annat namnbyte och ny logotype.

Barn med förälder eller annan anhörig i fängelse är en grupp som ofta kommer i skymundan. Bufff (Barn med förälder/familjemedlem i fängelse) är en ideell organisation som jobbar med att ge stöd till dessa barn men också till föräldrar och andra familjemedlemmar.

Bryggan, som organisationen hette före namnbytet, består av sju lokalföreningar samt riksföreningen. På Bryggan upplevde man att profilen kändes något föråldrad och att det inte var så lätt för barn och ungdomar att själva hitta till dem.

Först arbetade vi tillsammans fram ett nytt namn som i kortform känns lätt för barn att ta till sig – Bufff – och som i sin helhet gör det tydligt vad organisationen gör – Barn med förälder/familjemedlem i fängelse.

Därefter tog vi fram en ny logotyp och utarbetade en ny grafisk profil där ledorden var: tydlig, vänlig och lättillgänglig.

Tillsammans med vår samarbetspartner Centercom, har vi också tagit fram en ny hemsida, bufff.nu. När besökaren landar på hemsidan vänder sig informationen i första hand till barn och ungdomar. Som vuxen kan du klicka dig vidare till information som vänder sig till dig.

Den nya profilen lanserades i samband med en internationell konferens, COPE, med flera hundra deltagare från hela Europa, däribland Maltas president. Till den tog Anfang fram allt från inbjudningar och mässdekor till foldrar och presentreklam.

Vi tackar Centercom för samarbetet.

Vill du också stödja Bufffs arbete? Klicka här

 

 


Från Bryggan till Bufff för barnens bästa
Från Bryggan till Bufff för barnens bästa