Bufff´s Verksamhetsberättelse 2016

Bufff´s Verksamhetsberättelse 2016

I år igen fick vi göra Bufff´s Verksamhetsberättelse.

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Organisationens syfte är att ge stöd år barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Föreningen arbetar på en mängd olika sätt, allt från olika sorters opinionsarbete till råd och stöd på individuell nivå. Utgångspunkt för allt arbete inom Bufff är Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.


Bufff´s Verksamhetsberättelse 2016
Bufff´s Verksamhetsberättelse 2016