Varumärkesarbete för Söderköpings kommun

Varumärkesarbete för Söderköpings kommun

Under 2017 har vi varit engagerade i arbetet med Söderköpings kommuns nya varumärke. Eller nygamla, kanske vi ska säga.

För uppdraget handlade inte om att skapa ett nytt varumärke, utan att utveckla, förtydliga och skapa en övergripande och enhetlig varumärkesstrategi för kommunen.

Anfang har skapat den grafiska profilen och gjort den grafiska manualen. Vi har också tagit fram ett varumärkeshäfte som beskriver vad varumärket står för samt presentationsmaterial till cheferna att jobba vidare med.

Läs mer!