Vallonbygdens nya trycksaksserie.

Vallonbygdens nya trycksaksserie.

Vårt uppdrag var att se över Vallonbygdens alla trycksaker och få dem att se enhetliga ut.

Trycksakerna handlar bland annat om regler som en ny hyresgäst behöver veta, vart man vänder sig i olika frågor, råd och tips, Vallonbygdens policy, fastighetsbeståndet med kartor och bilder m m. Ett önskemål var att alla produkter skulle ha olika format.
 
 
Vi utgick från en företagsmapp, som bland annat delas ut till nya hyresgäster, där de flesta trycksaker skulle samlas. Målet var att få en tydlig översiktbild av trycksaksfloran när man viker upp mappen. Anfang skapade en form och design utifrån Vallonbygdens färger och typografi samt anpassade den till de olika formaten. Tidigare hade Vallonbygden använt sig av fotografier i trycksakerna men vi valde nu att byta dem till enkla illustrationer för att få ett mer eget och enhetligt uttryck. Illustrationerna gjordes enkla och tydliga i Vallonbygdens färger och användes framför allt på omslagen till trycksakerna. I vissa trycksaker har vi även använt dem inuti för att lyfta och förtydliga budskapet.


Vallonbygdens nya trycksaksserie.