Pedagogisk ordapp för vuxna analfabeter
Pedagogisk ordapp för vuxna analfabeter
Pedagogisk ordapp för vuxna analfabeter

Pedagogisk ordapp för vuxna analfabeter

Tänk dig att du är analfabet och ska lära dig ett helt nytt språk. Samtidigt ska du lära dig läsa och skriva. Hur ska det gå till? SFI i Norrköping har naturligtvis löst det genom sin pedagogiska språkundervisning. Men lärarna har också kompletterat undervisningen med hjälp av ordpussel och liknande appar. Problemet har varit att sådana appar bara funnits för barn, varför bilder och ord inte har passat särskilt bra. Eleverna på sfi-utbildningen är i åldrarna 20-50 år! Därför ville Komvux skapa en egen ordinlärningsapp.

Det är bakgrunden till Alfavux som vi tillsammans med Centercom fick uppdraget att ta fram. Appen som nu finns tillgänglig på App Store, har ett vuxet tilltal. Användaren tränar på nya ord genom bilder, bokstäver och ljud. Ord och bilder är valda utifrån en pedagogisk modell och är direkt användbara för målgruppen i deras vardagsliv. Komvux använder den nu som ett komplement i sfi-undervisningen för att underlätta ordinlärningen.

För de flesta eleverna är det första gången de använder en iPad när de kommer till Komvux. Därför är det också viktigt att den är användarvänlig med ett fåtal valmöjligheter och tydliga instruktioner som går att ta till sig även om man inte kan läsa. På så sätt kan eleven koncentrera sig på att lära sig orden i stället för att försöka förstå tekniken.

Appen är framtagen på uppdrag av SFI i Norrköping och är ett samarbete mellan SFI, Centercom och Anfang. Lena Ryman Wildén är lärare på SFI och initiativtagare till projektet. Vi på Anfang har bidragit med design, funktionalitet och pedagogisk utformning. Centercom har stått för den tekniska utvecklingen.

UPPDRAGSGIVARE

Komvux Norrköping/SFI

KATEGORI

Digitalt

TAGGAR

App, SFI, språkinlärning