Varumärkesarbete för Söderköpings kommun
Varumärkesarbete för Söderköpings kommun
Varumärkesarbete för Söderköpings kommun
Varumärkesarbete för Söderköpings kommun
Varumärkesarbete för Söderköpings kommun
Varumärkesarbete för Söderköpings kommun
Varumärkesarbete för Söderköpings kommun

Varumärkesarbete för Söderköpings kommun

Under 2017 har vi varit engagerade i arbetet med Söderköpings kommuns nya varumärke. Eller nygamla, kanske vi ska säga. För uppdraget handlade inte om att skapa ett nytt varumärke, utan att utveckla, förtydliga och skapa en övergripande och enhetlig varumärkesstrategi för kommunen. Behovet var stort att förenkla arbetet för dem som jobbar med kommunikation och information på kommunen och man upplevde att de riktlinjer som fanns var för alltför otydliga och svåra att efterleva.
 
Yta och innehåll
Ett varumärke består ju av två delar, ytan – dvs det grafiska uttrycket, och innehållet – vad varumärket står för. För oss var det viktigt att ta lika mycket hänsyn till båda dessa delar. Vi arbetade i nära samarbete med kommunikationsavdelningen och ville ha en så bred förankring i kommunen som möjligt, varför vi involverade ett antal olika grupper. Politiker, chefer, kommunledning, och en tvärgrupp med representanter från hela kommunen träffades regelbundet för att vända och vrida på olika frågor kring kommunens uppdrag, värdegrund, identitet, position, vision och varumärkeslöfte.
 
Parallellt med detta arbete, jobbade vi med den grafiska profilens olika komponenter. Vi hade att ta hänsyn till kommunens varumärke, ett platsvarumärke, färger, typografi, dekorelement, bildspråk och tonalitet.
 
Ett varumärke
Vi konstaterade till slut att vi skulle förenkla, förenkla och förenkla, vilket innebar att vi skapade ett gemensamt varumärke, som står för både kommunen och platsen. Vi har också förstärkt med en dekor som illustrerar både kanalen, landsbygden och skärgården. En viktig aspekt som framkom i våra workshops var också kommunens digitalisering, varför vi valde att lyfta fram webbadressen redan i logotypen.
 
Anfang har varit drivande i varumärkesarbetet. Vi har skapat den grafiska profilen och gjort den grafiska manualen.  Vi har också tagit fram ett arbetsmaterial som beskriver vad varumärket står för samt en intern kommunikationplan med presentationsmaterial till cheferna att jobba vidare med.
 
Den grafiska profilen kommer att synas mer och mer medan kommunen fasar ut den gamla. När det gäller varumärkets innehåll, pågår nu ett internt arbete för att jobba igenom det vi kommit fram till, tillsammans med alla medarbetare. Huvudmetoden vi valt i detta arbete är storytelling. Det arbetet har just påbörjats internt.

UPPDRAGSGIVARE

Söderköpings kommun

KATEGORI

Grafiska profiler

TAGGAR

grafisk profil, logotyp, Söderköping, varumärke, strategi, workshop