Museiguide arbetslivsmuseer 2017
Museiguide arbetslivsmuseer 2017
Museiguide arbetslivsmuseer 2017

Museiguide arbetslivsmuseer 2017

Rykande färsk katalog - den har inte ens kommit från tryckeriet än.

Det är Sveriges största museikatalog. Med den i bilen är du rustad för en upptäcktsresa genom Sverige. Här finns 450 museer som alla är medlemmar i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam).

Vi har gjort den grafiska formen och producerat katalogen under flera år och har ett mycket bra samarbete med ArbetSam.

UPPDRAGSGIVARE

Arbetsam/Arbetets museum

KATEGORI

Print

TAGGAR

arbetslivsmuseum, arbetsam, katalog, print, V-tab